Untitled

Firma Budowlana BUDMAR

Kilka słów o firmie BUDMAR

    "Budmar" to młoda, prężnie rozwijająca się firma działająca w sektorze budownictwa na rynku krajowym od 2003 roku. Firma prowadzi działalność na terenie całego kraju. Specjalizuje się w realizacji i remontach obiektów przemysłowych, socjalnych, administracyjnych. Realizuje projekty inwestycyjne od opracowania założeń strukturalnych inwestycji, aż po wykonanie obiektu "pod klucz", oraz serwisowanie.

    Mając szerokie kontakty z firmami dostawczymi i przedstawicielami, jesteśmy firmą o dużym potencjale handlowym, realizując kompletację materiałów i prowadząc sprzedaż dla szerokiego kręgu odbiorców. Współpracujemy z wieloma firmami budowlanymi i inżynieryjnymi z terenu całego kraju. Posiadamy rozbudowaną bazę sprzętową, pozwalającą skutecznie prowadzić działalność zarówno na terenie powiatu tomaszowskiego jak i w innych regionach kraju.

    Zatrudniamy kadrę techniczną o wysokich kwalifikacjach, gwarantując tym samym pełną kontrolę nad jakością procesu inwestycyjnego. Szeregi nasze zasilają pracownicy z wyższym wykształceniem (7 osób) pracujący na różnych stanowiskach na budowie (4 kierowników budowy i robót z uprawnieniami) oraz w biurze. Dzięki wykwalifikowanej kadrze technicznej (28 osób z wykształceniem średnim technicznym) oraz doświadczonym pracownikom zawodowym zagwarantować możemy fachowość, wysoką jakość wykonawstwa, terminowość i standard zgodny z życzeniem klienta.

    Nasza działalność oprócz wykonawstwa obejmuje także fachowe doradztwo techniczne. Oferujemy długotrwałe gwarancje na wykonywane roboty, a zastosowane przez nas materiały posiadają karty technologiczne, świadectwa jakości, aprobaty techniczne ITB oraz deklaracje zgodności.

    Dodatkowym atutem tak młodej, rozwijającej się firmy jest fakt, że jej właścicielem jest mgr inż. Marek Kamola . Dzięki umiejętnościom, wiedzy i doświadczeniu, wszelkie zadania wykonywane pod jego nadzorem realizowane są solidnie, fachowo i terminowo. Przyczyniło się do tego nie tylko gruntowne wykształcenie na wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej, ale również nieustające zainteresowanie nowoczesnymi procesami i technologiami w przemyśle budowniczym. Zdobyte uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz członkostwo w Łódzkiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa są niezaprzeczalnym, dowodem na profesjonalizm oraz gwarantem jakości i solidności w wykonywaniu robót. Swoją wiedzę, zainteresowania oraz doświadczenie wykorzystał wielokrotnie jako kierownik, mając pod swoim nadzorem ważne inwestycje nie tylko w województwie łódzkim, ale również na terenie całej Polski.